Opgaver

Regnskabshjælpen tilbyder følgende:


Den fulde pakke med bogføring årsregnskab selvangivelse samt rådgivning. Prisen er fast og fastsættes ud fra et skøn over arbejdes omfang. Priseksempel virksomhed med ca. 2 ringbind med op til 600 bilag vil koste kr. 10.000 + moms pr år.

Ønsker du selv at bogfører vil prisen blive fastsat efter skøn under hensyn til hvilken skattemæssig ordning der skal anvendes.

Udlejning/forældrekøb kr. 2.500 + moms pr ejendom incl. regnskab selvangivelse forskudsopgørelse samt rådgivning.

Rådgivning i forbindelse med ekstraordinærer opgaver vil blive faktureret til en timepris på kr. 500 + moms